Підтримка українських біженців

Цей текст перекладено за допомогою Google-перекладача. Ми не можемо гарантувати правильний переклад. English below.

Прибуття / загального обслуговування

Інформація та пропозиції, важливі для вашого перебування в Мангеймі. Наприклад: реєстрація, соціальне та сервісне керівництво, первинні медичні огляди та вакцинація від коронавірусу: Веб-сайт

Інформація

Ми пропонуємо інформацію про сексуальне здоров'я, ВІЛ/СНІД та інші інфекції, що передаються статевим шляхом в Мангеймі. Наші консультації конфіденційні, ви можете залишатися анонімними. Ми володіємо німецькою та англійською мовами та співпрацюємо з перекладачами з інших мов. Будь ласка, зв'яжіться з нами для призначення зустрічі:
Номер телефону (вівторок 15-18 год, четвер 9-12 год.): 0621 33 93 94 78
Адреса електронної пошти: info [at] kosima-mannheim.de

Deutsche Aidshilfe створила десять відеороликів українською мовою з німецькими, англійськими та російськими субтитрами. Temy ye:

 • Німецька служба охорони здоров'я для біженців
 • Лікування ВІЛ в Німеччині, Тест на ВІЛ в Німеччині
 • ЛГБТ життя в Німеччині, Дискримінація ЛГБТ у Німеччині
 • Лікування туберкульозу в Німеччині
 • Підтримка споживачів наркотиків у Німеччині, наркотики заміна в Німеччині
 • Секс робота в Німеччині
 • без українського паспорта втік до Німеччини

Тести

Ми пропонуємо тести на ВІЛ, сифіліс, хламідіоз, гонорею, гепатит C. Тестування конфіденційне і передбачає попередню консультацію. Ми володіємо німецькою та англійською мовами та співпрацюємо з перекладачами з інших мов. Будь ласка, зв'яжіться з нами для призначення зустрічі:
Номер телефону (вівторок 15-18 год, четвер 9-12 год.): 0621 33 93 94 78
Адреса електронної пошти: info [at] kosima-mannheim.de

ВІЛ: Лікування / Ліки

Якщо ви ВІЛ-позитивні та потребуєте ліків, ви можете зареєструватися як біженець у Мангеймі, щоб отримати медичну страховку. З медичним страхуванням ви можете отримати ліки від ВІЛ через цю спеціалізовану клініку в Мангеймі:

Mannheimer Onkologie Praxis
Dr. Roger Vogelmann
поштова адреса: Q5, 14-22, 68161 Mannheim
Номер телефону: 0621 18 19 49 0
Адреса електронної пошти: info [at] mannheimer-onkologie-praxis.de

Якщо ви не можете зареєструватися як біженець або не маєте документів чи медичного страхування, ви можете зв’язатися з Medinetz Rhein-Neckar для отримання анонімної безкоштовної медичної допомоги: http://medinetz-rhein-neckar.de/

вживання наркотиків і Замісна терапія

Drogenverein Mannheim e.V. надає консультації, інформацію та підтримку людям, які вживають наркотики, живуть із залежністю або замінюють опіати. Ви можете зв’язатися з Drogenverein Mannheim e.V. за телефоном або електронною поштою: 0621 15 90 00 / info [at] drogenverein.de

Інформація для біженців lsbtiq з України

PLUS — це центр психологічних консультацій і контактний пункт для людей lsbtiq. Ми пропонуємо різноманітні послуги спеціально для квір-біженців.

Це включає:

 • Інформація та підтримка біженців-квір, особливо з регіону Рейн-Неккар
 • Інформація та підтримка біженців від волонтерів
 • Зустрічі та збори для біженців lsbtiq у наших групах (Unicorn Refugees, Bunte Frauen, Cooking love) та
 • Конференції та заходи для обговорення досвіду та потреб біженців-лгбтик.

Зверніть увагу, що наразі ми, на жаль, не приймаємо нових клієнтів і можемо запропонувати лише місце в листі очікування.

Наші групи Cooking Love та квір міжнародна зустріч у Гейдельберзі відкриті для публіки. Cooking Love завжди відбувається в третій четвер місяця. Тут ви можете обмінюватися ідеями з іншими під час спільної їжі та заводити нових друзів. На щомісячній міжнародній квір-мітингу ви познайомитеся з іншими представниками міжнародної спільноти (тому англійська мова є основною мовою, якою тут розмовляють) і разом проводите, наприклад, велосипедні тури чи вікторини в пабах. Якщо вас цікавить Cooking Love, звертайтеся до refugees [at] plus-rheinneckar.de, а для зустрічі за адресою international [at] plus-rheinneckar.de.

English version: Support for Ukrainian refugees

Arrival in Mannheim / General service

Information and suggestions important for your stay in Mannheim. For example: registration, social and service guidance, initial medical examinations and coronavirus vaccination: Link

Information

We offer information about sexual health, HIV/Aids and other sexually transmitted infections in Mannheim. Our consultations are confidential, you can remain anonymous. We speak German and English and work with translators for other languages. Please contact us for an appointment:
Telephone number (Tuesday 3-6pm, Thursday 9-12 am): 0621 - 33 93 94 78  
Email address: info [at] kosima-mannheim.de

Deutsche Aidshilfe created ten videos in Ukrainian with German, English and Russian subtitles. The topics are:

 • German Health Service for refugees
 • HIV treatment in Germany, HIV test in Germany
 • LGBT life in Germany, LGBT discrimination in Germany
 • treatment of tuberculosis in Germany
 • support for drug users in Germany, drug substitution in Germany
 • sex work in Germany
 • Fleeing to Germany without a Ukrainian passport

Testing

We offer tests for HIV, Syphilis, Chlamydia, Gonorrhea, Hepatitis C. Testing is confidential and comes with a consultation beforehand. We speak German and English and work with translators for other languages. Please contact us for an appointment:
Telephone number (Tuesday 3-6pm, Thursday 9-12 am): 0621 - 33 93 94 78  
Email address: info [at] kosima-mannheim.de

HIV: Treatment / Medication

If you are HIV positive and need medication, you can register as a refugee in Mannheim in order to get medical insurance. With medical insure you can get HIV medication via this specialist clinic in Mannheim:
Mannheimer Onkologie Praxis
Dr. Roger Vogelmann
Post address:  Q5, 14-22, 68161 Mannheim
Telephone number:  0621 18 19 49 0
Email address: info [at] mannheimer-onkologie-praxis.de

If you cannot register as a refugee or don’t have papers or health insurance, you can contact Medinetz Rhein-Neckar for anonymous, free medical support: http://medinetz-rhein-neckar.de/

Drug use and Replacement Therapy

Drogenverein Mannheim e.V. provides counseling, information and support for people who use drugs, live with addiction or substitute opiods. You can contact Drogenverein Mannheim e.V. via telephone or email: 0621 159000 / info [at] drogenverein.de

Information for lgbtiqa+ refugees from Ukraine

PLUS is a psychological center for lgbtiq+ persons in the Rhein-Neckar region. You can contact PLUS via email: refugees [at] plus-rheinneckar.de

PLUS provides:

 • information and support for lgbtiq+ refugees (by professionals & volunteers)
 • meetings for lgbtiq+ refugees in our groups (Unicorn refugees, Bunte Frauen, Cooking Love)
 • events to discuss the experiences and needs of lgbtiq+ refugees

Please be aware that we don't have enough personnel to provide our services to new clients at the moment. Right now we can only offer a spot on our waiting list.

Everbody is free to visit our groups Cooking Love and the queer international meet-up. Cooking Love takes place in Mannheim every third Thursday of the month. It's a space to meet and connect with new people while you cook and eat together. You can also get together with new people from the international lgbtiq+ community at the monthly queer international meet-up in Heidelberg. The group speaks mainly English and does group activities like pub quizzes and biking tours. Register for Cooking Love via email (refugees [at] plus-rheinneckar.de) and for the queer international meet-up via email (international [at] plus-rheinneckar.de).